EkumenickýNáhum3,6

Náhum 3:6

Na­kydám na teba špinu, po­tupím ťa a urobím z teba divad­lo.


Verš v kontexte

5 som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Vy­hr­niem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju na­hotu a kráľov­stvám tvoju han­bu. 6 Na­kydám na teba špinu, po­tupím ťa a urobím z teba divad­lo. 7 Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a po­vie: Ninive je spus­tošené! Kto ho oplače? Kde ti mám hľadať tešiteľov?

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 a po­hádžem na teba t­voje hnusoby a po­tupím ťa a vy­stavím ťa za divad­lo.

Evanjelický

6 Okydám ťa špinou, znevážim ťa a urobím z teba divad­lo.

Ekumenický

6 Na­kydám na teba špinu, po­tupím ťa a urobím z teba divad­lo.

Bible21

6 Na­kydám na tebe ohavnostia veřejně tě potupím, vystavím tě na odiv!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček