EkumenickýNáhum3,4

Náhum 3:4

Pre mnohé smils­tvo, ne­vies­t­ka, očarujúca maj­ster­ka kúzel, ktorá okúz­lila národy smil­nením a po­kolenia čarami,


Verš v kontexte

3 Jazd­ci sa po­hli. Meče sa blýs­kajú a kopije sa lesk­nú. Mnoho je po­bitých. Hromada mŕt­vol. Mŕt­vych tiel bez počtu, až sa o ne po­tkýnajú. 4 Pre mnohé smils­tvo, ne­vies­t­ka, očarujúca maj­ster­ka kúzel, ktorá okúz­lila národy smil­nením a po­kolenia čarami, 5 som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Vy­hr­niem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju na­hotu a kráľov­stvám tvoju han­bu.

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 pre množs­tvo smils­tiev smil­nice, krás­nej a pôvab­nej, maj­stryne čarov, ktorá predávala národy svojimi smils­tvami a čeľade svojimi čar­mi.

Evanjelický

4 To všet­ko pre mnohé smils­tvá ne­vies­t­ky, pôvab­ne krás­nej čarodej­nice, ktorá opan­tala národy svojimi smils­tvami a po­kolenia svojimi čarami.

Ekumenický

4 Pre mnohé smils­tvo, ne­vies­t­ka, očarujúca maj­ster­ka kúzel, ktorá okúz­lila národy smil­nením a po­kolenia čarami,

Bible21

4 To vše pro­to, že to­lik smilni­la­ta smilnice tak vábivá, mistryně kou­zel, která kupči­las náro­dy skrze smil­stva sváa s poko­lení­mi skrze svá kouz­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček