EkumenickýNáhum3,10

Náhum 3:10

Jeho tiež stih­lo vy­hnan­stvo, od­išiel do zajatia. Aj jeho deti boli ro­zdr­vené na rohoch všet­kých ulíc. O jeho šľach­ticoch sa tiež losovalo a všet­ci jeho hod­nos­tári boli spútaní reťazami.


Verš v kontexte

9 Moc­ný Kúš i nekonečný Egypt, Pút aj Líbyjčania mu boli na po­moci. 10 Jeho tiež stih­lo vy­hnan­stvo, od­išiel do zajatia. Aj jeho deti boli ro­zdr­vené na rohoch všet­kých ulíc. O jeho šľach­ticoch sa tiež losovalo a všet­ci jeho hod­nos­tári boli spútaní reťazami. 11 Aj ty sa opiješ a budeš na ne­poz­nanie. Aj ty budeš hľadať záštitu pred ne­priateľom.

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale aj ono bolo pre­stehované, od­išlo do zajatia; aj jeho malé deti boly roz­rážané na uhloch všet­kých ulíc, a o jeho sláv­nych hádzali los, a všet­ci jeho veľkí boli sov­rení putami.

Evanjelický

10 Aj jeho stih­lo vy­hnan­stvo, od­išlo do zajatia, aj deti mu rozt­ries­kali na rohoch všet­kých ulíc. O jeho šľach­tu hádzali lós a všet­kých jeho veľkých dali do pút.

Ekumenický

10 Jeho tiež stih­lo vy­hnan­stvo, od­išiel do zajatia. Aj jeho deti boli ro­zdr­vené na rohoch všet­kých ulíc. O jeho šľach­ticoch sa tiež losovalo a všet­ci jeho hod­nos­tári boli spútaní reťazami.

Bible21

10 I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich dě­ti byly roz­ráženy­na každém nároží. O je­jich přední muže losovali, všichni je­jich vel­moži do­sta­li řetě­zy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček