EkumenickýNáhum3,9

Náhum 3:9

Moc­ný Kúš i nekonečný Egypt, Pút aj Líbyjčania mu boli na po­moci.


Verš v kontexte

8 Si vari lepšie než No Amón na Níle ob­klopené vodami, ktorého hrad­bou bolo more a múrom voda? 9 Moc­ný Kúš i nekonečný Egypt, Pút aj Líbyjčania mu boli na po­moci. 10 Jeho tiež stih­lo vy­hnan­stvo, od­išiel do zajatia. Aj jeho deti boli ro­zdr­vené na rohoch všet­kých ulíc. O jeho šľach­ticoch sa tiež losovalo a všet­ci jeho hod­nos­tári boli spútaní reťazami.

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Et­hi­opia jeho silou a Egypt, a iným nebolo kon­ca. Pútovia a Lýbovia ti boli, ó, No, na po­moc!

Evanjelický

9 Kúš a Egypt boli jeho ne­ob­medzenou silou. Pút a Líbyj­ci boli mu na po­moci.

Ekumenický

9 Moc­ný Kúš i nekonečný Egypt, Pút aj Líbyjčania mu boli na po­moci.

Bible21

9 Mo­cný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Li­bye mezi je­jich spo­jen­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček