EkumenickýMatúš8,20

Matúš 8:20

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš mu však od­povedal: Líšky majú svoje nory a nebes­ké vtáky hniez­da, Syn človeka však ne­má kde hlavu skloniť.


Verš v kontexte

19 Tu prišiel nejaký zákon­ník a po­vedal mu: Učiteľ, pôj­dem za tebou všade, kam sa len ob­rátiš. 20 Ježiš mu však od­povedal: Líšky majú svoje nory a nebes­ké vtáky hniez­da, Syn človeka však ne­má kde hlavu skloniť. 21 Iný z jeho učeníkov mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať si ot­ca.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

20 A Ježiš mu po­vedal: Líšky majú s­voje skrýše a nebes­kí vtáci s­voje hniezda, ale Syn človeka ne­má, kde by hlavu sklonil.

Evanjelický

20 Od­povedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebes­kí vtáci hniez­da, ale Syn človeka ne­má, kde by sklonil hlavu.

Ekumenický

20 Ježiš mu však od­povedal: Líšky majú svoje nory a nebes­ké vtáky hniez­da, Syn človeka však ne­má kde hlavu skloniť.

Bible21

20 Ježíš mu od­po­věděl: „­Lišky mají dou­pa­ta a ptáci hníz­da, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček