EkumenickýMatúš7,24

Matúš 7:24

Evanjelium podľa Matúša

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, bude sa podobať múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.


Verš v kontexte

23 Vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal. Odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­tí! 24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, bude sa podobať múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale. 25 Spus­til sa lejak, pri­hnali sa vody, str­hol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale ne­zrútil sa, lebo mal zá­klady na skale.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pri­podob­ním roz­um­nému človekovi, ktorý po­stavil svoj dom na skale.

Evanjelický

24 Každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, podob­ný bude múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.

Ekumenický

24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, bude sa podobať múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.

Bible21

24 Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moud­ré­mu muži, který po­stavil svůj dům na skále.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček