EkumenickýMatúš7,23

Matúš 7:23

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal. Odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­tí!


Verš v kontexte

22 Mnohí mi po­vedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene ne­prorokovali? Ne­vyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho moc­ných činov? 23 Vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal. Odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­tí! 24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, bude sa podobať múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 A vtedy im vy­znám: Ni­kdy som vás ne­znal. Odídite odo mňa, páchatelia ne­právos­ti!

Evanjelický

23 A vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal; odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­ti!

Ekumenický

23 Vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal. Odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­tí!

Bible21

23 A teh­dy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás ne­znal. Ode­jdě­te ode mě vy, kdo páchá­te zlo!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček