EvanjelickýMatúš7,24

Matúš 7:24

Evanjelium podľa Matúša

Každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, podob­ný bude múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.


Verš v kontexte

23 A vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal; odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­ti! 24 Každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, podob­ný bude múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale. 25 A prišiel príval, pri­valili sa rieky, strh­li sa vet­ry, oborili sa na ten dom, ale ne­padol, lebo bol na skale založený.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pri­podob­ním roz­um­nému človekovi, ktorý po­stavil svoj dom na skale.

Evanjelický

24 Každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, podob­ný bude múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.

Ekumenický

24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a pl­ní ich, bude sa podobať múd­remu mužovi, ktorý si po­stavil dom na skale.

Bible21

24 Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moud­ré­mu muži, který po­stavil svůj dům na skále.