EkumenickýMatúš28,8

Matúš 28:8

Evanjelium podľa Matúša

Rých­lo od­išli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom.


Verš v kontexte

7 A rých­lo choďte po­vedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a pred­chádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám! 8 Rých­lo od­išli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. 9 Vtom sa Ježiš stretol s nimi a po­vedal: Buďte po­zdravené! Ony pri­stúpili, ob­jali mu nohy a klaňali sa mu.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

8 A vy­j­dúc rých­le od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zves­tovať jeho učeníkom.

Evanjelický

8 A od­išli rých­lo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zves­tovať Jeho učeníkom.

Ekumenický

8 Rých­lo od­išli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom.

Bible21

8 S ro­ze­chvěním a s ne­smírnou ra­dostí tedy po­spí­chaly od hro­bu a běže­ly to ozná­mit jeho učedníkům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček