Bible21Matouš28,8

Matouš 28:8

S ro­ze­chvěním a s ne­smírnou ra­dostí tedy po­spí­chaly od hro­bu a běže­ly to ozná­mit jeho učedníkům.


Verš v kontexte

7 Po­spěš­te si a řekně­te jeho učedníkům, že vstal z mrt­vých. Hle, před­chází vás do Ga­li­le­je, tam ho spatří­te. To jsem vám měl říci.“ 8 S ro­ze­chvěním a s ne­smírnou ra­dostí tedy po­spí­chaly od hro­bu a běže­ly to ozná­mit jeho učedníkům. 9 Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. „Buď­te zdrávy,“ ře­kl. Padly před ním na ko­le­na, ob­jí­maly mu nohy a klaněly se mu.

späť na Matouš, 28

Príbuzné preklady Roháček

8 A vy­j­dúc rých­le od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zves­tovať jeho učeníkom.

Evanjelický

8 A od­išli rých­lo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zves­tovať Jeho učeníkom.

Ekumenický

8 Rých­lo od­išli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom.

Bible21

8 S ro­ze­chvěním a s ne­smírnou ra­dostí tedy po­spí­chaly od hro­bu a běže­ly to ozná­mit jeho učedníkům.

Bible21Matouš28,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček