EkumenickýMatúš26,56

Matúš 26:56

Evanjelium podľa Matúša

Toto všet­ko sa však stalo, aby sa na­pl­nili proroc­ké Pís­ma. Vtedy ho všet­ci učeníci opus­tili a zutekali.


Verš v kontexte

55 V tej hodine po­vedal Ježiš zá­stupom: Vy­šli ste ma zajať s mečmi a kyj­mi ako zločin­ca. Den­ne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma. 56 Toto všet­ko sa však stalo, aby sa na­pl­nili proroc­ké Pís­ma. Vtedy ho všet­ci učeníci opus­tili a zutekali. 57 Tí, čo Ježiša zajali, od­vied­li ho k veľkňazovi Kaj­fášovi, kde sa zhromaždili zákon­níci a starší.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

56 Ale toto všet­ko sa stalo, aby sa na­pl­nily pís­ma prorokov. Vtedy ho opus­tili všet­ci učeníci a utiek­li.

Evanjelický

56 Ale toto všet­ko sa stalo, aby sa na­pl­nili proroc­ké Pís­ma. Vtedy Ho všet­ci učeníci opus­tili a utiek­li.

Ekumenický

56 Toto všet­ko sa však stalo, aby sa na­pl­nili proroc­ké Pís­ma. Vtedy ho všet­ci učeníci opus­tili a zutekali.

Bible21

56 Ale to všech­no se děje, aby se na­plni­la pro­ro­cká Písma.“ Tehdy ho všich­ni učedníci opusti­li a utek­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček