EkumenickýMatúš26,24

Matúš 26:24

Evanjelium podľa Matúša

Syn človeka síce ide, ako je o ňom na­písané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil.


Verš v kontexte

23 On od­povedal: Kto si so mnou na­močil ruku v mise, ten ma zradí. 24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom na­písané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. 25 Nato po­vedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rab­bi? Od­povedal mu: Ty si to po­vedal.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

24 No, Syn človeka síce ide, jako je o ňom na­písané, avšak beda tomu človekovi, skr­ze ktorého sa Syn človeka zrádza; lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil.

Evanjelický

24 Syn človeka ide, ako je na­písané o Ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka; lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil.

Ekumenický

24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom na­písané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil.

Bible21

24 „Syn člověka sice od­chází, jak je o něm psáno, ale běda to­mu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdy­by se vůbec nenarodil.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček