EkumenickýMatúš26,25

Matúš 26:25

Evanjelium podľa Matúša

Nato po­vedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rab­bi? Od­povedal mu: Ty si to po­vedal.


Verš v kontexte

24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom na­písané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. 25 Nato po­vedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rab­bi? Od­povedal mu: Ty si to po­vedal. 26 Keď jed­li, vzal Ježiš chlieb a dob­rorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vez­mite, jedz­te, toto je moje telo.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

25 A od­povedal Judáš, ktorý ho zrádzal, a riekol: Či som to azda ja, rab­bi? A Ježiš mu riekol: Ty si po­vedal.

Evanjelický

25 Aj Judáš, ktorý Ho zrádzal, po­vedal: Či som to ja, Maj­stre? Od­vetil mu: Ty si po­vedal.

Ekumenický

25 Nato po­vedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rab­bi? Od­povedal mu: Ty si to po­vedal.

Bible21

25 Jeho zrád­ce Ji­dáš na to ře­kl: „Jsem to snad já, Rabbi?“ „Sám jsi to řekl,“ od­po­věděl mu Ježíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček