EkumenickýMatúš24,24

Matúš 24:24

Evanjelium podľa Matúša

Lebo vy­stúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li — ak je to možné — aj vy­volených.


Verš v kontexte

23 Keby vám vtedy nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kris­tus, alebo: Tam je — ne­ver­te! 24 Lebo vy­stúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li — ak je to možné — aj vy­volených. 25 Hľa, vo­pred vám o tom hovorím.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo po­vs­tanú falošní kris­tovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zvied­li v blud, keby bolo možné, aj vy­volených.

Evanjelický

24 Lebo po­vs­tanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li, ak možno, aj vy­volených.

Ekumenický

24 Lebo vy­stúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li — ak je to možné — aj vy­volených.

Bible21

24 Po­vstanou to­tiž falešní mesiášové a falešní pro­ro­ci a bu­dou dělat ve­liké divy a zá­zra­ky, takže by sve­dli (kdy­by to bylo možné) i vy­vo­lené.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček