EkumenickýMatúš24,23

Matúš 24:23

Evanjelium podľa Matúša

Keby vám vtedy nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kris­tus, alebo: Tam je — ne­ver­te!


Verš v kontexte

22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil, ale kvôli vy­voleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kris­tus, alebo: Tam je — ne­ver­te! 24 Lebo vy­stúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li — ak je to možné — aj vy­volených.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

23 Vtedy keby vám nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! ne­ver­te!

Evanjelický

23 Ak by vám vtedy nie­kto po­vedal: Aj­hľa, tu je Kris­tus; alebo: Tam je! - ne­ver­te!

Ekumenický

23 Keby vám vtedy nie­kto po­vedal: Hľa, tu je Kris­tus, alebo: Tam je — ne­ver­te!

Bible21

23 Kdy­by vám teh­dy někdo ře­kl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ ane­bo: ‚Ta­dy je!‘ ne­věř­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček