EkumenickýMatúš24,25

Matúš 24:25

Evanjelium podľa Matúša

Hľa, vo­pred vám o tom hovorím.


Verš v kontexte

24 Lebo vy­stúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zá­zraky, aby zvied­li — ak je to možné — aj vy­volených. 25 Hľa, vo­pred vám o tom hovorím. 26 Ak vám teda po­vedia: Hľa, je na pu­statine — ne­vychádzaj­te! Hľa, je vnút­ri domu — ne­ver­te!

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

25 Hľa, pred­povedal som vám to!

Evanjelický

25 Aj­hľa, pred­povedal som vám to.

Ekumenický

25 Hľa, vo­pred vám o tom hovorím.

Bible21

25 Hle, ře­kl jsem vám to pře­dem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček