EkumenickýMatúš18,31

Matúš 18:31

Evanjelium podľa Matúša

Tu si ho pán za­volal a po­vedal mu: Ty zlý sluha, od­pus­til som ti celý dlh, pre­tože si ma prosil.


Verš v kontexte

30 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa za­rmútili. Išli a oznámili svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo. 31 Tu si ho pán za­volal a po­vedal mu: Ty zlý sluha, od­pus­til som ti celý dlh, pre­tože si ma prosil. 32 Ne­mal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolu­sluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

31 A keď videli jeho spolu­sluhovia, čo sa stalo, za­rmútili sa veľmi a prišli a poroz­právali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.

Evanjelický

31 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, náram­ne sa za­rmútili, šli a roz­povedali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa pri­hodilo.

Ekumenický

31 Tu si ho pán za­volal a po­vedal mu: Ty zlý sluha, od­pus­til som ti celý dlh, pre­tože si ma prosil.

Bible21

31 Když jeho druhové vi­dě­li, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a po­vědě­li mu všech­no, co se stalo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček