EkumenickýMatúš18,30

Matúš 18:30

Evanjelium podľa Matúša

Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa za­rmútili. Išli a oznámili svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.


Verš v kontexte

29 Ten však nebol ochot­ný, ale od­išiel a dal ho do väzenia, kým mu ne­s­platí dlžobu. 30 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa za­rmútili. Išli a oznámili svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo. 31 Tu si ho pán za­volal a po­vedal mu: Ty zlý sluha, od­pus­til som ti celý dlh, pre­tože si ma prosil.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale on nech­cel, lež od­išiel a hodil ho do žalára, do­kiaľ by neza­platil toho, čo bol dlžen.

Evanjelický

30 On však nech­cel, ale od­išiel a uvr­hol ho do väzenia, do­kiaľ by dlh neza­platil.

Ekumenický

30 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa za­rmútili. Išli a oznámili svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.

Bible21

30 On ale ne­ch­těl. Ode­šel a dal ho do vězení, dokud ne­za­platí, co dluží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček