EkumenickýMatúš16,27

Matúš 16:27

Evanjelium podľa Matúša

Lebo Syn človeka príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi a vtedy od­mení každého podľa jeho skut­kov.


Verš v kontexte

26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi a vtedy od­mení každého podľa jeho skut­kov. 28 Amen, hovorím vám, že nie­ktorí z tých, čo tu stoja, ne­okúsia sm­rť, kým ne­uvidia Syna človeka pri­chádzať v jeho kráľov­stve.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo Syn človeka prij­de v sláve svojeho Ot­ca, so svojimi an­jel­mi a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.

Evanjelický

27 Syn človeka zais­te príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi, a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.

Ekumenický

27 Lebo Syn človeka príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi a vtedy od­mení každého podľa jeho skut­kov.

Bible21

27 Syn člověka při­jde ve slávě svého Otce se svý­mi an­děly a teh­dy každé­mu odplatí pod­le jeho skutků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček