EkumenickýMatúš16,26

Matúš 16:26

Evanjelium podľa Matúša

Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu za svoju dušu?


Verš v kontexte

25 Lebo kto by chcel za­chrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, náj­de ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi a vtedy od­mení každého podľa jeho skut­kov.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo čože to osoží človekovi, keby zís­kal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmen­né dá človek za svoju dušu?

Evanjelický

26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?

Ekumenický

26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu za svoju dušu?

Bible21

26 Co pro­spěje člověku, kdy­by zís­kal ce­lý svět, ale sám sobě uško­dil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček