EkumenickýMatúš14,33

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 14:33

Evanjelium podľa Matúša

Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Na­ozaj si Boží Syn.


Verš v kontexte

32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. 33 Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Na­ozaj si Boží Syn. 34 Keď sa pre­plavili na druhý breh, za­kot­vili pri Genezarete.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

33 A tí, ktorí boli na lodi, pri­stúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si na­ozaj Syn Boží!

Evanjelický

33 A tí, čo boli na lodi, pad­li Mu k nohám a hovorili: Vprav­de, Syn Boží si!

Ekumenický

33 Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Na­ozaj si Boží Syn.

Bible21

33 Ti, kdo byli na lo­di, se mu za­ča­li klanět a říka­li: „­Ty jsi oprav­du Boží Syn!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček