RoháčekMatúš14,33

Matúš 14:33

Evanjelium podľa Matúša

A tí, ktorí boli na lodi, pri­stúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si na­ozaj Syn Boží!


Verš v kontexte

32 A keď vy­šli hore do lode, utíchol vietor. 33 A tí, ktorí boli na lodi, pri­stúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si na­ozaj Syn Boží! 34 A pre­plaviac sa prišli do zeme Genezareta.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

33 A tí, ktorí boli na lodi, pri­stúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si na­ozaj Syn Boží!

Evanjelický

33 A tí, čo boli na lodi, pad­li Mu k nohám a hovorili: Vprav­de, Syn Boží si!

Ekumenický

33 Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Na­ozaj si Boží Syn.

Bible21

33 Ti, kdo byli na lo­di, se mu za­ča­li klanět a říka­li: „­Ty jsi oprav­du Boží Syn!“