EkumenickýMatúš14,32

Matúš 14:32

Evanjelium podľa Matúša

Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.


Verš v kontexte

31 Ježiš hneď vy­strel ruku, chytil ho a po­vedal mu: Malover­ný, prečo si po­chyboval? 32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. 33 Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Na­ozaj si Boží Syn.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

32 A keď vy­šli hore do lode, utíchol vietor.

Evanjelický

32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.

Ekumenický

32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.

Bible21

32 Jakmi­le pak na­stou­pi­li na loď, vítr se utišil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček