EkumenickýMatúš10,34

Matúš 10:34

Evanjelium podľa Matúša

Nenaz­dávaj­te sa, že som prišiel priniesť po­koj na zem. Ne­prišiel som priniesť po­koj, ale meč.


Verš v kontexte

33 Toho však, kto by ma za­prel pred ľuďmi, za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. 34 Nenaz­dávaj­te sa, že som prišiel priniesť po­koj na zem. Ne­prišiel som priniesť po­koj, ale meč. 35 Lebo som prišiel po­staviť synap­roti ot­covi, a dcéru proti mat­ke aneves­tu proti svok­re

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

34 Nedom­nievaj­te sa, že som prišiel dať po­koj na zem; ne­prišiel som dať po­koj, ale meč.

Evanjelický

34 Nenaz­dávaj­te sa, že som priniesol mier na zem; ne­priniesol som mier, ale meč.

Ekumenický

34 Nenaz­dávaj­te sa, že som prišiel priniesť po­koj na zem. Ne­prišiel som priniesť po­koj, ale meč.

Bible21

34 Ne­mys­lete si, že jsem přišel, abych na zem při­ne­sl pokoj. Ne­přišel jsem přinést pokoj, ale meč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček