EkumenickýMatúš10,33

Matúš 10:33

Evanjelium podľa Matúša

Toho však, kto by ma za­prel pred ľuďmi, za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.


Verš v kontexte

32 Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. 33 Toho však, kto by ma za­prel pred ľuďmi, za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. 34 Nenaz­dávaj­te sa, že som prišiel priniesť po­koj na zem. Ne­prišiel som priniesť po­koj, ale meč.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

33 A kto by mňa za­prel pred ľuďmi, toho i ja za­priem pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Evanjelický

33 kto by ma však za­prel pred ľuďmi, toho za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Ekumenický

33 Toho však, kto by ma za­prel pred ľuďmi, za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Bible21

33 Kdo by mě ale před lid­mi za­přel, toho i já za­přu před svým Ot­cem v ne­besích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček