EkumenickýMatúš10,35

Matúš 10:35

Evanjelium podľa Matúša

Lebo som prišiel po­staviť synap­roti ot­covi, a dcéru proti mat­ke aneves­tu proti svok­re


Verš v kontexte

34 Nenaz­dávaj­te sa, že som prišiel priniesť po­koj na zem. Ne­prišiel som priniesť po­koj, ale meč. 35 Lebo som prišiel po­staviť synap­roti ot­covi, a dcéru proti mat­ke aneves­tu proti svok­re 36 a vlast­ní domáci budú človeku ne­priateľmi.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

35 Lebo som prišiel roz­deliť človeka proti jeho ot­covi a dcéru proti jej materi a ne­ves­tu proti jej svok­re,

Evanjelický

35 Lebo prišiel som ro­z­dvojiť syna s ot­com, dcéru s materou, ne­ves­tou so svok­rou.

Ekumenický

35 Lebo som prišiel po­staviť synap­roti ot­covi, a dcéru proti mat­ke aneves­tu proti svok­re

Bible21

35 Přišel jsem, abych roz­dě­lil člověka pro­ti jeho ot­ci, dce­ru pro­ti mat­ce a sna­chu pro­ti tchy­ni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček