EkumenickýMatúš10,19

Matúš 10:19

Evanjelium podľa Matúša

Keď vás vy­dajú súdu, ne­staraj­te sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte po­vedať.


Verš v kontexte

18 Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vy­dali svedec­tvo im aj po­hanom. 19 Keď vás vy­dajú súdu, ne­staraj­te sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte po­vedať. 20 Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 A keď vás vy­dajú, ne­staraj­te sa o to, jako alebo čo by ste mali hovoriť. Lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť.

Evanjelický

19 Keď vás vy­dajú, ne­tráp­te sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť;

Ekumenický

19 Keď vás vy­dajú súdu, ne­staraj­te sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte po­vedať.

Bible21

19 Když vás jim vy­dají, ne­sta­rej­te se, jak a co má­te ří­kat. Co má­te říci, vám bude dáno v tu chví­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček