EkumenickýMatúš10,18

Matúš 10:18

Evanjelium podľa Matúša

Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vy­dali svedec­tvo im aj po­hanom.


Verš v kontexte

17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi! Budú vás totiž vy­dávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach. 18 Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vy­dali svedec­tvo im aj po­hanom. 19 Keď vás vy­dajú súdu, ne­staraj­te sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte po­vedať.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 áno i pred vladárov i pred kráľov budete vodení pre mňa, na svedoc­tvo im aj po­hanom.

Evanjelický

18 aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj po­hanom vy­dávali svedec­tvo.

Ekumenický

18 Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vy­dali svedec­tvo im aj po­hanom.

Bible21

18 Kvů­li mně vás po­vedou i před vlád­ce a krále na svě­de­ctví pro ně a pro náro­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček