EkumenickýMatúš10,20

Matúš 10:20

Evanjelium podľa Matúša

Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.


Verš v kontexte

19 Keď vás vy­dajú súdu, ne­staraj­te sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte po­vedať. 20 Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa; deti po­vs­tanú proti rodičom a usmr­tia ich.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vašeho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás.

Evanjelický

20 veď nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Ekumenický

20 Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Bible21

20 Nejste to to­tiž vy, kdo mluví, ale Duch vaše­ho Ot­ce, který mluví ve vás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček