EkumenickýMatúš10,17

Matúš 10:17

Evanjelium podľa Matúša

Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi! Budú vás totiž vy­dávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach.


Verš v kontexte

16 Hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a jed­noduchí ako holubice. 17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi! Budú vás totiž vy­dávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach. 18 Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vy­dali svedec­tvo im aj po­hanom.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Vy­stríhaj­te sa ľudí, lebo vás budú vy­dávať ­staväjúc vás pred vy­soké cir­kev­né rady a vo svojich synagógach vás budú bičovať,

Evanjelický

17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi, lebo vás budú vy­dávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach;

Ekumenický

17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi! Budú vás totiž vy­dávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach.

Bible21

17 Dej­te si po­zor na li­di, pro­tože vás bu­dou vy­dávat soudům a bičovat vás ve svých shro­mážděních.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček