EkumenickýMatúš10,16

Matúš 10:16

Evanjelium podľa Matúša

Hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a jed­noduchí ako holubice.


Verš v kontexte

15 Amen, hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie sodom­skej a gomor­skej krajine ako onomu mes­tu. 16 Hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a jed­noduchí ako holubice. 17 Maj­te sa na po­zore pred ľuďmi! Budú vás totiž vy­dávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľa, ja vás po­sielam ako ovce medzi vl­kov. Tedy buďte opatr­ní jako hadi a pros­tí jako holubi.

Evanjelický

16 Aj­hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a bez falše ako holubice.

Ekumenický

16 Hľa, po­sielam vás ako ovce medzi vl­kov. Buďte teda opatr­ní ako hady a jed­noduchí ako holubice.

Bible21

16 Po­sílám vás jako ovce mezi vlky, pro­to buď­te chytří jako hadi a ne­vinní jako ho­lu­bice.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček