EkumenickýMatúš10,12

Matúš 10:12

Evanjelium podľa Matúša

Keď budete vchádzať do domu, po­zdrav­te ho.


Verš v kontexte

11 Keď prídete do ktoréhokoľvek mes­ta alebo dediny, spýtaj­te sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uňho zo­staňte až do svoj­ho od­chodu. 12 Keď budete vchádzať do domu, po­zdrav­te ho. 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zo­stúpi váš po­koj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš po­koj vráti k vám.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 A vchádzajúc do domu po­zdrav­te ho.

Evanjelický

12 A keď budete vchádzať do domu, po­zdrav­te ho [a po­vedz­te: Po­koj domu tomuto! ];

Ekumenický

12 Keď budete vchádzať do domu, po­zdrav­te ho.

Bible21

12 Když bu­dete vcházet do něčího do­mu, po­přej­te mu pokoj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček