EkumenickýMatúš10,13

Matúš 10:13

Evanjelium podľa Matúša

Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zo­stúpi váš po­koj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš po­koj vráti k vám.


Verš v kontexte

12 Keď budete vchádzať do domu, po­zdrav­te ho. 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zo­stúpi váš po­koj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš po­koj vráti k vám. 14 Z toho domu alebo mes­ta, kde vás ne­prij­mú a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri od­chode si stras­te prach z nôh.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď bude dom hod­ný, nech prij­de naň váš po­koj; a keď nebude hod­ný, nech sa váš po­koj na­vráti k vám.

Evanjelický

13 a ak ten dom bude hoden toho, nech spočinie na ňom váš po­koj; ak však nebude toho hoden, nech sa váš po­koj na­vráti k vám.

Ekumenický

13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zo­stúpi váš po­koj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš po­koj vráti k vám.

Bible21

13 Bude-li toho ten dům ho­den, pak ať váš pokoj přejde na něj. Ne­bu­de-li ho­den, ať se váš pokoj vrátí k vám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček