EkumenickýMarek2,26

Marek 2:26

Evanjelium podľa Mareka

Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol po­svät­né chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo do­volené jesť len kňazom?


Verš v kontexte

25 On im po­vedal: Ni­kdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hlad­ný a ne­mal čo jesť on i tí, čo boli s ním? 26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol po­svät­né chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo do­volené jesť len kňazom? 27 I po­vedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu!

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 Ako vošiel do domu Božieho za Abiatára, naj­vyššieho kňaza, a jedol chleby pred­loženia, ktoré ne­smie ni­kto jesť iba kňazi, a dal i tým, ktorí boli s ním?

Evanjelický

26 Ako vošiel do domu Božieho za čias veľkňaza Abiatara a jedol z po­svät­ných chlebov, z ktorých ni­komu nie je do­volené jesť, jedine kňazom, a dal aj svoj­mu sprievodu?

Ekumenický

26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol po­svät­né chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo do­volené jesť len kňazom?

Bible21

26 Jak za ve­lekněze Abi­a­ta­ra vešel do Božího domu a jedl po­svátné chle­by pře­dložení, které ne­smí jíst nikdo kro­mě kněží, a dal i svým mužům?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček