EkumenickýMarek2,27

Marek 2:27

Evanjelium podľa Mareka

I po­vedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu!


Verš v kontexte

26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol po­svät­né chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo do­volené jesť len kňazom? 27 I po­vedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu! 28 Pre­to Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 A po­vedal im: Sobota je učinená pre človeka a nie človek pre sobotu,

Evanjelický

27 Po­vedal im teda: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu;

Ekumenický

27 I po­vedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu!

Bible21

27 Po­tom do­dal: „So­bo­ta byla učině­na pro člověka, ne člověk pro so­bo­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček