EkumenickýMarek2,25

Marek 2:25

Evanjelium podľa Mareka

On im po­vedal: Ni­kdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hlad­ný a ne­mal čo jesť on i tí, čo boli s ním?


Verš v kontexte

24 Farizeji mu hovorili: Po­zri, robia v sobotu, čo ne­slobod­no. 25 On im po­vedal: Ni­kdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hlad­ný a ne­mal čo jesť on i tí, čo boli s ním? 26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol po­svät­né chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo do­volené jesť len kňazom?

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 A po­vedal im: Či ste ni­kdy nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a bol hlad­ný, on sám i tí, ktorí boli s ním?

Evanjelický

25 A On im od­vetil: Ni­kdy ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď mali nedos­tatok a boli hlad­ní?

Ekumenický

25 On im po­vedal: Ni­kdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hlad­ný a ne­mal čo jesť on i tí, čo boli s ním?

Bible21

25 Od­po­věděl jim: „Copak jste nikdy nečet­li, co udělal David, když měl se svý­mi muži nou­zi a hlad?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček