EkumenickýMarek1,37

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:37

Evanjelium podľa Mareka

Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú!


Verš v kontexte

36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. 37 Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú! 38 On im po­vedal: Poďme in­de, do blíz­kych mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 A keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú.

Evanjelický

37 Keď Ho našli, po­vedali Mu: Všet­ci Ťa hľadajú!

Ekumenický

37 Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú!

Bible21

37 Když ho naš­li, řek­li mu: „Všich­ni tě hledají!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček