RoháčekMarek1,37

Marek 1:37

Evanjelium podľa Mareka

A keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú.


Verš v kontexte

36 A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním. 37 A keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú. 38 A po­vedal im: Poďme in­de, do súsed­ných mes­tečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vy­šiel.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 A keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú.

Evanjelický

37 Keď Ho našli, po­vedali Mu: Všet­ci Ťa hľadajú!

Ekumenický

37 Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú!

Bible21

37 Když ho naš­li, řek­li mu: „Všich­ni tě hledají!“

RoháčekMarek1,37