EkumenickýMarek1,36

Marek 1:36

Evanjelium podľa Mareka

Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním.


Verš v kontexte

35 Nad­ránom, za­včasu, ešte za tmy vstal a vy­šiel von. Odo­bral sa na osamelé mies­to a tam sa mod­lil. 36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. 37 Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním.

Evanjelický

36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním.

Ekumenický

36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním.

Bible21

36 Ši­mon a ostatní se ale pusti­li za ním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček