EkumenickýMarek1,36

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:36

Evanjelium podľa Mareka

Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním.


Verš v kontexte

35 Nad­ránom, za­včasu, ešte za tmy vstal a vy­šiel von. Odo­bral sa na osamelé mies­to a tam sa mod­lil. 36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. 37 Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním.

Evanjelický

36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním.

Ekumenický

36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním.

Bible21

36 Ši­mon a ostatní se ale pusti­li za ním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček