EvanjelickýMarek1,37

Marek 1:37

Evanjelium podľa Mareka

Keď Ho našli, po­vedali Mu: Všet­ci Ťa hľadajú!


Verš v kontexte

36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním. 37 Keď Ho našli, po­vedali Mu: Všet­ci Ťa hľadajú! 38 Ale On im riekol: Poďme in­de, do okolitých mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 A keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú.

Evanjelický

37 Keď Ho našli, po­vedali Mu: Všet­ci Ťa hľadajú!

Ekumenický

37 Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú!

Bible21

37 Když ho naš­li, řek­li mu: „Všich­ni tě hledají!“