EkumenickýMarek1,38

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:38

Evanjelium podľa Mareka

On im po­vedal: Poďme in­de, do blíz­kych mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel.


Verš v kontexte

37 Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú! 38 On im po­vedal: Poďme in­de, do blíz­kych mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel. 39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vy­háňal zlých duchov.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 A po­vedal im: Poďme in­de, do súsed­ných mes­tečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vy­šiel.

Evanjelický

38 Ale On im riekol: Poďme in­de, do okolitých mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel.

Ekumenický

38 On im po­vedal: Poďme in­de, do blíz­kych mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel.

Bible21

38 On jim od­po­věděl: „Po­jď­me dál, do okolních měs­teček, abych kázal i tam. Vž­dyť pro­to jsem přišel.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček