EkumenickýMarek1,29

Marek 1:29

Evanjelium podľa Mareka

Len čo vy­šli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonov­ho a On­drejov­ho domu.


Verš v kontexte

28 A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji. 29 Len čo vy­šli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonov­ho a On­drejov­ho domu. 30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej po­vedali.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 A hneď, keď vy­šli zo synagógy, prišli do domu Šimonov­ho a An­drejov­ho s Jakobom a Jánom.

Evanjelický

29 Len čo vy­šli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonov­ho a On­drejov­ho.

Ekumenický

29 Len čo vy­šli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonov­ho a On­drejov­ho domu.

Bible21

29 Když ode­š­li ze syna­go­gy, hned šli s Ja­ku­bem a Janem do­mů k Ši­mo­novi a On­dře­jovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček