EkumenickýMarek1,28

Marek 1:28

Evanjelium podľa Mareka

A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji.


Verš v kontexte

27 Všet­ci sa čudovali a medzi sebou sa do­hadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Roz­kazuje aj nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho. 28 A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji. 29 Len čo vy­šli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonov­ho a On­drejov­ho domu.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee.

Evanjelický

28 A hneď sa roz­nies­la zvesť o Ňom všade po celom okolí galilej­skom.

Ekumenický

28 A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji.

Bible21

28 A zpráva o něm se ihned roz­nes­la po ce­lém ga­li­lej­ském kra­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček