RoháčekMarek1,29

Marek 1:29

Evanjelium podľa Mareka

A hneď, keď vy­šli zo synagógy, prišli do domu Šimonov­ho a An­drejov­ho s Jakobom a Jánom.


Verš v kontexte

28 A jeho po­vesť sa hneď roz­nies­la po celom okolí Galilee. 29 A hneď, keď vy­šli zo synagógy, prišli do domu Šimonov­ho a An­drejov­ho s Jakobom a Jánom. 30 A Šimonova svok­ra ležala v horúčke, a hneď mu po­vedali o nej.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 A hneď, keď vy­šli zo synagógy, prišli do domu Šimonov­ho a An­drejov­ho s Jakobom a Jánom.

Evanjelický

29 Len čo vy­šli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonov­ho a On­drejov­ho.

Ekumenický

29 Len čo vy­šli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonov­ho a On­drejov­ho domu.

Bible21

29 Když ode­š­li ze syna­go­gy, hned šli s Ja­ku­bem a Janem do­mů k Ši­mo­novi a On­dře­jovi.

RoháčekMarek1,29