EkumenickýMalachiáš2,1

Malachiáš 2:1

Teraz teda vám, kňazom, znie toto roz­hod­nutie:


Verš v kontexte

1 Teraz teda vám, kňazom, znie toto roz­hod­nutie: 2 Ak ne­pos­lúch­nete a ne­vez­mete si k srdcu, že máte vzdávať česť môj­mu menu — vraví Hos­podin zá­stupov — tak zošlem na vás kliat­bu a vaše požeh­nanie pre­kľajem. Veď som ho už aj pre­klial, lebo ni­kto z vás si to neberie k srdcu. 3 Ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vy­nesú vás aj s nimi.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz k vám toto pri­kázanie, vy, kňazi!

Evanjelický

1 Teraz, kňazi, vám znie ten­to príkaz:

Ekumenický

1 Teraz teda vám, kňazom, znie toto roz­hod­nutie:

Bible21

1 Teď te­dy, kněží, va­rování pro vás:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček