EkumenickýMalachiáš2,2

Malachiáš 2:2

Ak ne­pos­lúch­nete a ne­vez­mete si k srdcu, že máte vzdávať česť môj­mu menu — vraví Hos­podin zá­stupov — tak zošlem na vás kliat­bu a vaše požeh­nanie pre­kľajem. Veď som ho už aj pre­klial, lebo ni­kto z vás si to neberie k srdcu.


Verš v kontexte

1 Teraz teda vám, kňazom, znie toto roz­hod­nutie: 2 Ak ne­pos­lúch­nete a ne­vez­mete si k srdcu, že máte vzdávať česť môj­mu menu — vraví Hos­podin zá­stupov — tak zošlem na vás kliat­bu a vaše požeh­nanie pre­kľajem. Veď som ho už aj pre­klial, lebo ni­kto z vás si to neberie k srdcu. 3 Ja po­kar­hám vaše po­tom­stvo a vrh­nem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vy­nesú vás aj s nimi.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 Ak nebudete po­slúchať a keď si toho nevezmete k srd­cu, aby ste dali slávu môj­mu menu, hovorí Hos­podin Zá­stupov, pošlem na vás zlorečen­stvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam, a už aj som zlorečil každému z nich, lebo si toho neberiete k srd­cu.

Evanjelický

2 Ak ne­pos­lúch­nete a ak si to ne­vez­mete k srd­cu, aby ste vzdávali česť môj­mu menu - vraví Hos­podin moc­nos­tí - tak na vás zošlem kliat­bu a na kliat­bu zmením vaše požeh­nanie. Ba už som ho aj zmenil na kliat­bu, lebo nieto medzi vami takých, ktorí by si to vzali k srd­cu.

Ekumenický

2 Ak ne­pos­lúch­nete a ne­vez­mete si k srdcu, že máte vzdávať česť môj­mu menu — vraví Hos­podin zá­stupov — tak zošlem na vás kliat­bu a vaše požeh­nanie pre­kľajem. Veď som ho už aj pre­klial, lebo ni­kto z vás si to neberie k srdcu.

Bible21

2 Jest­liže ne­po­s­lech­nete a ne­roz­hodnete se vzdávat čest mé­mu jménu, praví Hos­po­din zástupů, sešlu na vás pro­kletí a pro­k­le­ji i vaše žeh­nání. A už jsem je také pro­klel, pro­tože jste si to ne­vza­li k srd­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček