Bible21Malachiáš2,1

Malachiáš 2:1

Teď te­dy, kněží, va­rování pro vás:


Verš v kontexte

1 Teď te­dy, kněží, va­rování pro vás: 2 Jest­liže ne­po­s­lech­nete a ne­roz­hodnete se vzdávat čest mé­mu jménu, praví Hos­po­din zástupů, sešlu na vás pro­kletí a pro­k­le­ji i vaše žeh­nání. A už jsem je také pro­klel, pro­tože jste si to ne­vza­li k srd­ci. 3 Hle, po­trestám vaše po­tomky a vám vmetu lej­na do tváří, lej­na vašich svá­tečních obětí, aby vás s nimi vy­nes­li!

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz k vám toto pri­kázanie, vy, kňazi!

Evanjelický

1 Teraz, kňazi, vám znie ten­to príkaz:

Ekumenický

1 Teraz teda vám, kňazom, znie toto roz­hod­nutie:

Bible21

1 Teď te­dy, kněží, va­rování pro vás:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček