EkumenickýLukáš21,35

Lukáš 21:35

Evanjelium podľa Lukáša

príde totiž ako osíd­lo na všet­kých, čo bývajú na po­vr­chu celej zeme.


Verš v kontexte

34 Dávaj­te si po­zor, aby vaše srd­cia ne­oťaželi obžer­stvom, opils­tvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň ne­prek­vapil; 35 príde totiž ako osíd­lo na všet­kých, čo bývajú na po­vr­chu celej zeme. 36 Pre­to bed­lite celý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li unik­núť všet­kému, čo má prísť, a po­staviť sa pred Syna človeka.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

35 Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.

Evanjelický

35 ako osíd­lo, lebo príde na všet­kých, ktorí bývajú na celej zemi.

Ekumenický

35 príde totiž ako osíd­lo na všet­kých, čo bývajú na po­vr­chu celej zeme.

Bible21

35 jako past, ne­boť za­stih­ne všech­ny, kdo ži­jí na ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček