EkumenickýLukáš21,34

Lukáš 21:34

Evanjelium podľa Lukáša

Dávaj­te si po­zor, aby vaše srd­cia ne­oťaželi obžer­stvom, opils­tvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň ne­prek­vapil;


Verš v kontexte

33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ne­pominú. 34 Dávaj­te si po­zor, aby vaše srd­cia ne­oťaželi obžer­stvom, opils­tvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň ne­prek­vapil; 35 príde totiž ako osíd­lo na všet­kých, čo bývajú na po­vr­chu celej zeme.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

34 A vy­stríhaj­te sa, aby snáď vaše srd­cia neboly obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o ten­to život, a náh­le by prišiel na vás ten deň.

Evanjelický

34 Dbaj­te, aby vaše srd­cia neboli obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o živobytie, a znenaz­dania pri­kvačil by vás ten deň

Ekumenický

34 Dávaj­te si po­zor, aby vaše srd­cia ne­oťaželi obžer­stvom, opils­tvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň ne­prek­vapil;

Bible21

34 Dávej­te si po­zor, aby vaše srd­ce ne­by­la ob­těžká­na hodováním a opil­stvím a staráním se o ten­to život. Ten den by vás pak náhle překvapil

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček