Bible21Lukáš21,35

Lukáš 21:35

jako past, ne­boť za­stih­ne všech­ny, kdo ži­jí na ze­mi.


Verš v kontexte

34 Dávej­te si po­zor, aby vaše srd­ce ne­by­la ob­těžká­na hodováním a opil­stvím a staráním se o ten­to život. Ten den by vás pak náhle překvapil 35 jako past, ne­boť za­stih­ne všech­ny, kdo ži­jí na ze­mi. 36 Pro­to vž­dy bdě­te a mod­lete se, abys­te byli hodni uniknout vše­mu, co při­jde, a moh­li stanout před Synem člověka.“

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

35 Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.

Evanjelický

35 ako osíd­lo, lebo príde na všet­kých, ktorí bývajú na celej zemi.

Ekumenický

35 príde totiž ako osíd­lo na všet­kých, čo bývajú na po­vr­chu celej zeme.

Bible21

35 jako past, ne­boť za­stih­ne všech­ny, kdo ži­jí na ze­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček